(ONTOGENEZE)

Stáletělovýchovné praxi rozdělujeme děti podle kalendářního věku, ale např. již Krákora (1948, článek v TVSM) doporučoval nerozdělovat děti podle kalendářního věku, nýbrž podle fyziologického.

Biologické aspekty je třeba brátúvahu při stanovení velikosti a způsobu zátěže v TV procesu, při sportovních soutěžích, při hodnocení a kvalifikaci ve školní TV – předevšímdobě růstu.

Stupeň biologického vývoje vyjadřujeme biologickým věkem.

 

Biologický věk

Nelze ztotožnitkalendářním věkem - . studieBelgii – v období puberty u hochů 6 let rozptyl, puberta již od 8 let.

= vystihuje (vyjadřuje) celkovou úroveň růstu a vývoje jedince (úroveň morfologickou a funkční) – podle Riegrové (1994)

Určuje se na základě stanovených kritérií jako stupeň dosaženého růstu a vývoje organizmupříslušné populační normě (odpovídajícího kalendářního věku).

Ve stejné věkové skupině naleznete jedincehlediska somatického a motorického vývoje retardované, průměrné a akcelerované.

 

Určení biologického věku– je velmi obtížné, zvláštětělovýchovné praxi

(Tanner, 1962) – čtyři hlavní metody - první tři metodyrukou pediatrů, ne tělocvikářů:

  1. podle kostního věku (stupeň osifikace kostry) – zrentgenované levé zápěstí a ruka (skiagram) – v terénní praxi nepoužívat
  2. zubní věk (podle erupce mléčného a trvalého chrupu) – se podle něj orientovat u malých dětí, kojenců
  3. sexuální věkpředevšímpubertě (pětistupňová škála pohlavních znaků)
  4. morfologický věkvyšetřování biologické úrovně pomocí somatických znaků (především tělesná výška, hmotnost) – dobré pro potřeby vrcholovějšího sportu

 

V TV praxi existují rozličné indexy vypočtenétělesné výšky a hmotnosti.

Ve školní praxi můžeme použít:

Morfologický věk podle Prokopce (1971):  MV = věk dle výšky + věk dle hmotnosti

                                                                                                         2

Růstový věk podle Riegrové (1982): 

RV = 2x kalendářní věk + věk dle výšky + věk dle hmotnosti

                                                    4

 

Růstové grafy (zpracovali Kapalín a Prokopec) – lze ohodnotit typ postavy (viz skripta (Bursová, Rubáš) v příloze:

Výškohmotnostní index A-E (velmi robustníobézní, robustní, proporcionální, štíhlá, velmi štíhláastenická)

Tělesná výška I-V (velmi vysoká, vysoká, střední postava, malá, velmi malá)

- dítědaném řečišti (malé, velké) zůstane celý život (měřit při SDT, na rovině, bez bot - vždy stejně)

 

Ve sportovní praxi se používají: index harmoničnosti růstu, index robustnosti nebo

Index vývoje stavby těla (KEI index) (podle Brauera,1982) - např. pro výběr do sportovních tříd) – pozn. není nutné znát.

- nejdříve musíme vypočítat Rohrerův index tělesné plnosti a na jeho základě provést korekci u chlapců dvojnásobného obvodu předloktí a u dívek obvodu stehna (viz. tabulka ve skriptech (Bursová, Rubáš) v příloze:

 

RI = tělesná hmotnost x 10 5

             tělesná výška 3

 

- dále určíme tzv. střední šířku

střední šířka = šířka ramen + šířka pánve

                                                 2

KEI (chlapci) = střední šířka x dvojnásobný korigovaný obvod předloktí (cm)

                                     10 x tělesná výška (cm)

KEI (dívky) = střední šířka x korigovaný obvod stehna (cm)

                                     10 x tělesná výška (cm)

 

Uvádí se, že od 20. roku začíná stárnutí organismu – je to dříve, než kdysi, protože klesá zdatnost lidí. Ve stáří je cílem, aby byl biologický věk retardovaný. O tom, jak stáří prožijeme, rozhoduje zdraví a zdatnost (pohyb oddaluje stáříčím dřívením začneme, tím lépepohyb se stane zvykem a potřebou).