= předpoklady jedince provést danou motorickou činnost (na daný podnět) v co nejkratším čase

podnět

  reakce   ukončení pohybu
 

doba od signálu k zahájení činnosti

  vlastní realizace pohybu  
  reakčně-rychlostní schopnost   akčně-rychlostní schopnost (realizačně RS)  

 

 

Reakčně rychlostní schopnost

patří do koordinačních schopností = předpoklady jedince odpovídat na daný podnět či zahájit pohyb v co nejkratším čase.

 • je závislá na CNS a nervovém systému (reakční doba zahrnuje vnímání, přenos informací od receptoru do mozku, rozhodování, přenos vzruchů do svalů a vlastní zahájení pohybu)

podněty:

 • visuální (nejdelší reakční doba) - praporek,
 • sluchový - pistole,
 • dotykový (taktilní) (nejkratší reakční doba) – dotyk na záda

jakou odpověď očekávám

 • složitá je např. ve sportovních hrách
 • jednoduchá je např. start u sprintu

 

reakční RS ovlivňuje řada faktorů :

 • rozdílnost v reakční době u horních a dolních končetin
 • rozdílnost v reakční době u funkčně preferované končetiny
 • síla podnětu a jeho aktuálnost pro daného jedince
 • doba čekání na podnět
 • stupeň koncentrace a zaměřenost jedince na podnět
 • stav trénovanosti a únava

 

testování se už ve školách nedělá (dříve zachycování padajícího předmětu – pravítko u stěny, prsty na nulu)

test reakce ruky stisknutím tlačítka reaktometru)

 

Akčně rychlostní schopnost

patří do kondičních schopností = předpoklad jedince provést daný pohybový úkol v co nejkratším čase od zahájení pohybu (bez reakční doby).

Dělení:

 • RS cyklických pohybů a acyklických pohybů (rozběh a přemet vpřed)
 • SegmentováRS (jednoduchých pohybů – švih nohy), RS komplexních pohybů (frekvenční)
 • akční RS – frekvenční, akcelerační, RS se změnou směru

 

Testování:

 • hladké běhy (děti běh na 50 m, polovysoký start) – v praxi se moc nepoužívá
 • nestartovat z nízkého startu - je to dovednost, děti ji zatím neumí
 • běh na 20m s letmým startem (75m dráha –35,20,20) – časoměřič na vrcholu rovnostranného trojúhelníku – frekvenční rychlostní schopnost
 • slalomové běhy – člunkový běh 4x10m (obíhání a dotyk met 20 cm vysokých) - součástí Unifittestu  – děti by si to měly vyzkoušet (praváci i leváci – zkusit obíhat zprava i zleva) – dva pokusy (lepší se počítá)

další př. fotbal – slalomový běh hladký a běh s vedením míče (rozdíl času zjišťuje dovednost vést míč)

Metody rozvoje rychlostních schopností

Rychlostní schopnost je nejvíce dědičně determinovaná (70-80%) a nejspecifičtější (trénovat rychlost musíme v těch konkrétních pohybech, které mají být rychlé) – není jednoduché ji rozvíjet.

 • přímou cestou
 • nepřímou cestou (rozvíjením silových, částečně i vytrvalostních schopností)

Z metodického hlediska:

 • specifickými (speciálními) prostředky- spíše pro trénink
 • nespecifickými (obecnými) prostředky– má své místo ve školní TV
 • základním prostředkem je běh, dále pohybové hry a soutěže (Kuba řekl, Molekuly, Cukr-káva-limonáda, Červený, černý apod.), běžecká cvičení (abeceda), běhy na místě, vzad a stranou, starty z nejrůznějších poloh na 10-20m, překážkové dráhy, rychlostní cvičení jednotlivých částí těla

 

 • SF od 80% SFmax u dospělých, u dětí 80% SFmax - do 10sec
 • ve školní TV submaximální zóna osobní rychlosti – cvičení tzv. „kontrolovanou rychlostí“, při maximální rychlosti možnost vzniku zranění

 

Senzitivní období rozvoje rychlostních schopností – především mladší školní věk, ale také puberta - (8-12 let)

 

Didaktické zásady:

 • vždy rozvíjet po zahřátí a rozcvičení
 • rozvíjím na začátku hodiny
 • pro rychlé provádění - naučené a méně obtížné činnosti
 • musí být odpočinek mezi dvěma pokusy
 • zátěž x odpočinek   - 1 : 4,  1 : 6 (10sec, dospělí 20sec - s odpočinkem min. 1 minuta, pozn. nad 2 minuty se obnoví 100% CP)
 • odpočinek aktivní (chůze, vyklusání, protahování)
 • rozvíjet klidně větším počtem opakování, ale jen do nástupu únavy
 • rozvíjet schopnost střídání kontrakce a relaxace svalů (sprinteři, když běží, jsou uvolnění, v plavání přenos uvolněné paže – nabere energii)
 • zpevňování středu těla, pánve
 • po běhu je důležité kompenzovat svalové skupiny (protahovat flexory kyčelního kloubu, hamstringy /zadní strana stehen/, bederní svaly, posilovat dolní fixátory lopatek)