Pohybová dovednostje učením získaný předpoklad správně, rychle a ekonomicky řešit určitý pohybový úkol. Dá se nazvat jako určitá kapacita dovést nějakou činnost do konečného výsledku s maximální jistotou a minimem výdaje energie, nebo času a energie.

Pohybové dovednosti jsou zpravidla výsledkem motorického učení.