relativně samostatné integrované soubory vnitřních předpokladů jedincevykonání motorické činnosti určitého charakteru (něco jiného potřebuji na maratónvytrvalost, a něco jiného na navlíkání korálkůjemná motorika), jsou dědičně determinované

 

každé činnosti jsou zastoupenyurčitém poměru.

Schopnosti - nespecifické (obecné) - obecná vytrvalostlyže, plavání, běh

                   -specifické- speciální vytrvalost - běh na 1500m, 3000m

                                       - rychlostní schopnost běžce, plavce

Vlastnosti schopností: schopnosti jsou latentní = skryté (neznáme jejich úroveň), projevují se nepřímo ve výkonech. Indikátory (ukazatele) úrovně motorických schopností jsou motorické testy.

. motorický test – sed-leh (změřím výkon – je ukazatelem motorické schopnosti silové)

Schopnosti jsou potencionální (mohu, ale nemusím je využít) a disponibilní (za příznivých podmínek - většinou vlivem sociálního prostředí, je rozvíjím a disponujinimi).

Úroveň schopností můžeme záměrným, systematickým rozvojem zvyšovat. Naopak při nedostatečné či nevhodné pohybové aktivitě zůstanou na úrovni přirozeného vývoje. Zdanimi mohu disponovat záleží především na aktuálním zdravotním a psychickém stavu a vnějších podmínkách.

Je možné podle jejich úrovně předvídat budoucí výkon.

 

Taxonomie (dělení) motorických schopností

(Schnabel a kol., 1973, Měkota a Blahuš, 1983)

- kondičního rázu dominantní je úroveň zdatnosti, kondičky

                 - silové schopnosti

                 - vytrvalostní schopnosti

                 - akčně rychlostní schopnost

- koordinačního rázudominantní je proces řízení a regulace pohybu

                  - obratnostní schopnosti

                  - reakčně rychlostní schopnost

                  - rytmická schopnost

                  - rovnováhová schopnost

                  - pohyblivostní schopnost