Z hlediska fyziologického významu dělíme cvičení na:

  • mobilizační = uvolňovací
  • protahovací
  • posilovací
  • vytrvalostní
  • koordinační
  • rovnovážná
  • relaxační
  • dechová

Všechna tato cvičení patří do obsahu základní gymnastiky. Přesto největší pozornost s ohledem na mladší školní věk a s ním spjatou často jednostrannou nebo nedostatečně kompenzovanou statickou zátěž zaslouží cvičení kompenzační = uvolňovací, protahovací a posilovací.