- úkolem posilovacích cvičení je zvýšení funkční zdatnosti oslabených svalových skupin

- silové schopnosti jsou dědičně ovlivnitelné předpoklady, aktivním posilováním úspěšně zvyšovatelné

ZÁSADY:

1. Před vlastním posilováním musíme nejprve zpevnit střed těla (oblast pánve a hluboký stabilizační systém), který nám zajistí fixaci polohy při posilování periferních svalů. Posilujeme od „centra k periferii“.

2. Klidový svalový tonus oslabených „fázických“ svalových skupin pozitivně zvyšujeme déletrvající izometrickou kontrakcí ve zkrácení (10 – 20s). Např. podsazováním pánve zvyšujeme klidové napětí hypoaktivních svalů břišních a hýžďových.

3.  Posilovací cvičení zařazujeme až po důkladném uvolnění kloubních struktur a protažení antagonistických svalových skupin.

4. Obtížnost posilovacích cviků, velikost odportu a počet opakování volíme s ohledem na věk, stupeň pohybové vyspělosti a silové úrovně posilovaného svalu.

5. Při posilování oslabených svalů  u běžné školní populace je nejvhodnější počet opakování 10-12.

6. Cílené posilovací cviky volíme co nejjednodušší a provádíme je v lehčích polohách.

7. Posilovací účinek zkvalitňuje optimální dýchání. Výhodné je stimulovat aktivaci s výdechem. Ten současně napomáhá fixaci centrálních úponů posilovaných svalů (fixace pánve a páteře).

8. Posilování ve školním prostředí vhodně zpestřujeme využitím náčiní a nářadí, doporučujeme však cvičit převážně s využitím odporu vlastního těla.

9. Složité cviky v nevhodných polohách mohou negativně ovlivňovat svalovou rovnováhu a naopak dochází místo požadovaného posilovacího účinku k ještě většímu oslabení.

10. Posilovacími cvičeními bychom rozhodně neměli žáky a studenty trestat!