- cíleně ovlivňujeme délku svalů zejména tonických svalových skupin, které mají tendenci ke zkrácení (u dětí ve školním prostředí jsou to zejména svaly prsní, vzpřimovač páteře v oblasti krční a bederní, flexory kyčelního kloubu a svaly zadní strany DK)

- zkrácení svalu je způsobené zvýšením klidového napětí a ztrátou elasticity svalových vláken

ZÁSADY:

1. Svalové skupiny protahujeme po dokonalém zahřátí (v rušné části) a následném uvolnění kloubních struktur. Chlad znemožňuje uvolnění a zvyšuje riziko zranění pohybového aparátu.

2. Protahujeme pokud možno v teplém prostředí, nepokládáme zahřáté cvičence na studenou podlahu. Při pobytu venku dbáme na dostatečné oblečení cvičenců.

3. Cvičení provádíme pomalu, soustředěně, kontrolovaně.

4. Protahujeme nejlépe ve stabilních polohách (polohy nižší – sed, vzpor). Boj s gravitací neumožní dokonalé uvolnění protahovaného svalu.

5. Velikost protahování regulujeme, protahovací cvičení by nemělo být bolestivé – bolest vyvolává napínací reflex.

6. Účinek protahování podporujeme optimálním dýcháním, protažení nejčastěji koordinujeme s výdechem, který snižuje svalové napětí.

7. Vhodně zařazujeme metodu PNF a PIR (viz. výše).

8. Protahovací cvičení provádíme ideálně každý den, pravidelně. Mohou být zařazována nejen do vyučovací jednotky školní tělesné výchovy, ale do vyučování ve třídě (na židli, u stolu, v prostoru třídy).

9. Cvičení nám zpestří, zjednoduší nebo ztíží vhodně zvolené náčiní nebo nářadí.

10. Při protahování můžeme využít i cvičení ve dvojicích nebo skupinách.