• uvolňovací cvičení = mobilizační cvičení
 • prokrvení a prohřátí kloubních struktur
 • aktivizace kloubních receptorů a regulace svalového napětí
 • zmenšení tření v kloubu zmnožením synoviální tekutiny
 • zvětšení rozsahu pohybu = zlepšení kloubní pohyblivosti
 • cvičíme převážně krouživými pohyby v kloubech a „vlněním“ páteře (pravolevým, předozadním)
 • zařazujeme již do rušné části vyučovací/tréninkové jednotky nebo do průpravné části před samotné protahování

Metody rozvoje kloubní pohyblivosti

 • rozvoj flexibility = schopnost konat pohyby ve velkém rozsahu (kloubní pohyblivost, ohebnost, elascita měkké tkáně)
 • strečink (z anglického „stretch“ – natahovat, zakladatel Bob Anderson 1975) = cílené protahování konkrétní svalové skupiny a rozvoj kloubní pohyblistosti

1. Aktivní dynamická cvičení

 • pohyb do krajních poloh vlastním úsilím
 • švihová a hmitová cvičení v krajních polohách se zvětšováním rozsahu
 • typická metoda pro rozvoj kloubní pohyblivosti ve sportovní a moderní gymnastice
 • min. 15 – 20 opakování
 • ve školním prostředí zařazujeme výjimečně až po důkladném vedeném či statickém protažení, hrozí vznik kontraproduktivního napínacího reflexu (podráždění svalových vřetének prudkým rychlým pohybem vyvolá automatickou a okamžitou kontrakci natahovaného svalu, obranná reakce svalu je ochranou před jeho  poškozením)

2. Aktivní statická cvičení

 • pozvolné, pomalé protažení svalu do požadované polohy - zde výdrž 20 – 30 s., povolit a totéž opět s výraznějším protažením
 • nejbezpečnější technika z hlediska možnosti zranění
 • ve školním prostředí zařazujeme v kombinaci s vedeným cvičením, dlouhá výdrž s maximálním soustředěním není pro školní prostředí vždy optimální

3. Pasivní dynamická cvičení

 • dosažení krajní polohy prostřednictvím spolucvičence
 • v krajní poloze rytmické hmity s rostoucím rozsahem

4. Pasivní statická cvičení

- vychází ze znalosti a zákonitostí proprioceptivních míšních reflexů – vycházejí z proprioreceptorů ve svalech, šlachách a kloubních pozdrech a podílí se na zajištění a řízení svalového napětí

Metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace = PNF / Reciproční inhibice
 • využití reflexních vztahů partnerských svalových skupin (agonista x antagonista)
 • aktivace neprotahovaného antagonisty (izometrická kontrakce) vyvolá utlumení protahovaného svalu a jeho následné protažení je efektivnější
 • např. před protahováním prsních svalů izometricky zatížit mezilopatkové svaly; při protahováním flexorů kyčelního kloubu izometricky zatížit svaly hýžďové; při flexi trupu (při ohnutém předklonu) kontrakce břišních svalů utlumí bederní vzpřimovače
Metoda postizometrické relaxace = PIR / Ochranný útlum
 • metoda využívající efektu ochranného útlumu, který vzniká izometrickou kontrakcí protahovaného svalu přiměřené intenzity
 • sval, který chceme protahovat, nejprve izometricky zatížíme bez pohybu v kloubu s nádechem (působíme silou proti odporu cca 10 – 20 s.)→ relaxace cca 2 - 3 s.
 • poté relaxovaný sval pozvolna s výdechem protahujeme cca 15 s. do požadované polohy
 • metodu doporučujeme u vyspělejších cvičenců