GYMNASTIKA

= otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a pohybových rozvoj člověka, na udržování a zlepšování zdraví

Gymnastika splňuje následující specifické úkoly:

  • rozvoj tělesné zdatnosti
  • kultivace pohybového projevu
  • kultivace držení těla
  • rozvoj pohybových schopností a osvojování pohybových  dovedností
  • pochopení vlivu pravidelné pohybové činnosti na zdraví člověka

Dělení gymnastiky dle obsahu a účelu:

A)    Všeobecné druhy gymnastiky

  • základní gymnastika: cvičení pořadová, prostná, s náčiním, na nářadí, akrobatická, užitá
  • rytmická gymnastika: hudebně pohybová výchova, cvičení bez náčiní, cvičení s náčiním, tanec
  • aerobik: kondiční (bez náčiní i náčiním), taneční choreografie

B)    Gymnastické sporty

  • olympijské sporty: sportovní gymnastika, moderní gymnastika, skoky na trampolíně
  • neolympijské sporty: sportovní aerobik, sportovní akrobacie, TeamGym, aerobik fitness družstev, fitness jednotlivců, estetická skupinová gymnastika, akrobatický rokenrol