DRUHY POHYBŮ

Dle struktury: STATICKÉ, ŠVIHOVÉ, VEDENÉ

Dle dráhy: PŘÍMOČARÉ, KŘIVOČARÉ

Dle směru v prostoru: ČELNÉ, BOČNÉ, VODOROVNÉ

 

POHYBY ČÁSTÍ TĚLA

OHNUTÍ = FLEXE

NATAŽENÍ = EXTENZE

ÚKLON = LATEROFLEXE

OTÁČENÍ = ROTACE

KROUŽENÍ = CIRKUMDUKCE

ODTAŽENÍ = ABDUKCE

PŘITAŽENÍ = ADDUKCE

pohyby_trupu

flexe                    extenze             lateroflexe

 

krouzeni

cirkumdukce

 

POHYBY RAMEN

 ELEVACE = nahoru

DEPRESE = dolů

RETRAKCE = vzad

PROTRAKCE = vpřed

 

POLOHY CHODIDLA A RUKY

CHODIDLO

ŠPIČKA = PLANTÁRNÍ FLEXE

„FAJFKA“ = DORZÁLNÍ FLEXE

RUKA

DLAŇ DOLŮ = PRONACE

DLAŇ VZHŮRU = SUPINACE