NÁZVOSLOVÍ = základ popisu pohybových činností ve všech sportovních odvětvích, základní dorozumívací řeč všech cvičitelů, trenérů a učitelů TV

Polohy celého těla a jeho částí

obrázek, grafický záznam, názvoslovný popis

 

Polohy a pohyby celého těla

POSTOJE A POHYBY DO POSTOJŮ

- tělo spočívá na základně chodidly nebo částí chodidel

a) označeí nohy dle zatížení   

stojná - nese váhu těla

měrná- dotýká se základny

volná - nad  základnou

b) označení nohy dle pohybu   

pohybová

nepohybová

Postoje:

  1.  stoje = nohy napjaté

  2.  podřepy = nohy pokrčené – bérec a stehno svírají úhel tupý nebo pravý

  3.  dřepy = nohy skrčené – bérec a stehno svírají úhel ostrý

  4.  výpony = na špičkách

 

  1. stoje, podřepy, dřepy, výpony: jednonož X snožné

  2. stoje, podřepy, dřepy, výpony: obounož X rozkročné (čelné, bočné), nožné (únožný, přednožný, zánožný)

 

Pohyby do postojů:      

1. sunem (přísun, posun)

2. přenosem (váhy)

3. krokem (úkrok, předkrok, zákrok)

4. výskokem (vpřed, vzad, stranou)

5. poskokem

6. vztyk (přechod z nižší polohy do stoje)

 

KLEKY  

- tělo se opírá o základnu koleny a jinými částmi nohou

jednonož

normální (druhá noha plným chodidlem na základně)

nožné (druhá noha většinou napjatá, opírá se o špičku základny)

obounož         

snožné (kolena u sebe)

rozkročné (kolena od sebe)

 

zpříma (stehna kolmo k základně)

skrčmo (stehna šikmo k základně)

sedmo (hýždě na patách nebo na zemi)

 

SEDY

- tělo spočívá na základně hýžděmi a zpravidla i nohama

snožné

roznožné (!!! nikoli rozkročné)

zkřižné

odbočné (obě nohy na jednu stranu)

nožné (jedna noha skrčená, druhá napjatá)

 

mírně pokrčmo

pokrčmo

skrčmo

 

LEHY

- tělo spočívá na základně trupem (zády, břichem, bokem)

leh = myšleno na zádech, ale nepopisuje se

leh na břiše

leh na P boku

leh na L boku

 

snožný

roznožný

zkřižný

 

pokrčmo

skrčmo

 

PODPORY A POHYBY DO PODPORŮ

PROSTÉ PODPORY: o základnu se opíráme jen pažemi – prakticky se v prostných nevyskytují

SMÍŠENÉ PODPORY: základny se opíráme pažemi a jinou částí těla – chodidla (stojmo, dřepmo, podřepmo), kolena (klečmo), hýždě (sedmo, ležmo)

PODPOR

a) na předloktích

b) na loktech

c) na pažích

VZPOR = podpor s napjatými pažemi

MÍRNÝ KLIK = vzpor s pokrčenými pažemi

KLIK = vzpor se skrčenými pažemi

 

Pohyby do podporů:      

1. ručkováním (pomocí rukou)

2. lezením (pomocí paží a nohou)

3. plazením (pomocí paží, nohou a trupu) 

 

CHŮZE

= postupné přenášení váhy těla z jedné nohy na druhou, přičemž alespoň jedno chodidlo se dotýká země

obyčejná, přísunná, přeměnná, poskočná 

 

POSKOKY

= celé tělo se oddaluje od základny, zpravidla odrazem nahoru

jednonož, obounož 

 

BĚH

= opakování skoků

klus – obyčejný, přísunný (cval), přeměnný, poskočný 

 

OBRATY

= pohyby celého těla dle délkové osy

čtvrtobrat 45°, půlobrat 90°, celý obrat 180°, dvojný obrat 360°, ...

  

Polohy a pohyby částí těla

PAŽE

Pohyby v rovině čelné:

vzpažit zkřižmo, vzpažit dovnitř, vzpažit, vzpažit zevnitř, upažit povýš, upažit, upažit poníž, upažit dolů, připažit

Pohyby v rovině bočné:

vzpažit vzad, vzpažit, předpažit vzhůru, předpažit, předpažit dolů, připažit, zapažit

Pohyby krčením a napínáním:

pokrčit (předloktí a nadloktí svírá úhel tupý), skrčit (předloktí a nadloktí svírá úhel ostrý) – upažmo, předpažmo, … dle polohy nadloktí

 

POHYB PAŽÍ – kruh, oblouk

POHYB PŘEDLOKTÍM – oblouk, kruh, kroužení, točení, osmy, spirály, hmity

POHYB RUKOU – točení, klopení, vztyčování, odchylování, kroužení, otevírání, zavírání, pěst, obouruč, jednoruč, na celých dlaních, na prstech, prsty zevnitř, dovnitř, vzad

POHYB RAMENY – elavace, deprese, protrakce, retrakce

 

NOHY

Pohyby v rovině čelné:

unožit (vzhůru, povýš, poníž, dolů), přinožit

Pohyby v rovině bočné:

přednožit (vzhůru, povýš, poníž, dolů), přinožit, zanožit (vzhůru, poníž, povýš)

Pohyby krčením a napínáním:

pokrčit (stehno a bérec svírá úhel tupý), skrčit (stehno a bérec svírá úhel ostrý) – přednožmo, únožmo, … dle polohy stehna

 

TRUP

a) KLONY     

předklon -  mírný, ohnutý, rovný, hluboký, prohnutý, hrudní, vpravo, vlevo

záklon – mírný, hluboký, hrudní, bederní, prohnutý

úklon – mírný, hluboký

b) ROTACE (vpravo, vlevo), ROTAČNÍ KLONY (spojení klonů s rotacemi)

c) POHYB PÁNVE– vysadit, podsadit, vysunout

d) POHYB PÁTEŘE 

 

HLAVA

a) KLONY     

předklon

záklon

úklon

b) ROTACE = otáčení

c) KROUŽENÍ

d) KÝVÁNÍ 

 

Celý přehled ke stažení ve formátu .doc ZDE

Malý test z názvosloví (ppt)