Vyučovací jednotku tělesné výchovy dělíme na následující části:

ÚVODNÍ ČÁST

a) organizační

b) rušná část (dále jen RČ)

PRŮPRAVNÁ ČÁST (dále jen PČ)

a) obecná část = obecné rozcvičení

b) speciální část = speciální rozcvičení (dle zaměření hlavní části)

HLAVNÍ ČÁST

ZÁVĚREČNÁ ČÁST

a) kompenzační, zklidňující část

b) organizační část

 

Pro potřeby základní gymnastiky věnujeme hlavní pozornost rušné a průpravné části (viz. dále).