Fyziologický význam:

 • příprava organismu na zatížení v hlavní části vyučovací jednotky
 • všestranná příprava pohybového aparátu, rozvoj kloubní pohyblivosti, motoricko funkční příprava organismu
 • uvolnění kloubních struktur = mobilizační cvičení (pokud k tomu nedošlo v RČ)
 • protahování svalů tonických, aktivace (tonizace) svalů fázických

Obsahová náplň a vedení:

 • pohybová činnost s účelným dávkováním a opakováním s ohledem na další části VJ
 • přednostní rozcvičení velkých svalových skupin, od centra k periferii s ohledem na SDT
 • cvičení uvolňovací, protahovací, posilovací (tonizační)
 • polohy nízké, stabilní, přesné základní polohy (ZP)
 • cvičení od poloh nízkých k vyšším, tzn. od poloh jednodušších ke složitějším
 • pestře, s využitím náčiní a nářadí
 • individuální cvičební rytmus – dechový rytmus

Vedení průpravné části s důrazem na didakticko organizační činnost učitele/cvičitele

 • pečlivá racionální příprava – obměny obsahu, ne stereotyp
 • pořadí cviků – funkčně logická posloupnost, cviky komplexní, plynulé navazování na předchozí konečnou polohu
 • vytvoření správné pohybové představy – názvoslovný popis, výklad spojený se správnou a názornou zrcadlovou ukázkou, zpětná vazba - opravování chyb, vhodné tempo, intenzita hlasu (event. hudební doprovod)
 • správné prostorové rozestavení – postavení učitele/cvičitele (kombinace čelem, bokem, zády), adekvátní vzdálenosti mezi cvičenci
 • obměna didaktického řídícího stylu
 • nejčastěji využíváme hromadnou didakticko organizační formu práce (nevhodné je uspořádání žáků do kruhu)
 • motivace - náčiní, nářadí, hudba, hry, cvičení dvojic, skupin, pochvala, vzájemná pomoc, pestrost, zpětná vazba

Zásobník cvičení do průpravné části bez náčiní i s náčiním