Fyziologický význam:

 • zahřátí, zapracování organismu
 • efektivní přerozdělení krve k orgánům a tkáním
 • rozšíření kapilár a otevření krevního řečiště ve svalech
 • postupné zvýšení tepové a dechové frekvence:

TF

 • individuální hodnota TFmax. = 220 – věk
 • aktivita menší než 60% TFmax. (pomalý běh, rychlejší chůze) – aktivace metabolismu, pro netrénované, obézní, starší
 • aktivita 60 – 80% TFmax. (120-140 t/min) – pozitivní vliv na kardiovaskulární + respirační systém→ zatížení RČ

 

Obsahová náplň a vedení:

 • délka trvání: 1/10 celkového času VJ i s organizační částí (2 – 4 min)
 • jdnoduché pohybové činnosti (cvičení užitá - chůze, běh, lezení, cval, házení, chytání, …)
 • manipulace se zvoleným náčiním tradičním i netradičním
 • překonávání nářadí – přelézání, podlézání, obíhání, … s ohledem na zásady bezpečnosti
 • rovnoměrné zatěžování horních a dolních končetin i celého trupu, uvolňování páteře a kloubních struktur
 • střídání poloh vertikální a horizontálních
 • nezařazujeme honičky a soutěže (nejedná se o postupné zatěžování, honičky slouží k rozvoji rychlostních schopností, jejichž rozvoj je doporučován až v hlavní části)
 • možno zařazovat jednoduché pohybové hry s odpovídající intenzitou zatížení, nutné zapojení všech žáků
 • vzhledem ke kladnému emocionálnímu působení často využíváme hudební doprovod

 

Ukázka rušné části bez náčiní:

 

Ukázka rušné části s lavičkami:

Ukázka rušné části s obručemi: